CENNIK

Pole Dance / Exotic Pole

1 wejście

50 / 40 kids

4 wejścia

160 / 130 kids

8 wejść

270

12 wejść

360

Pole NO LIMIT

420

Stretching / flex & strong

1 wejście

40

4 wejścia

120

8 wejść

160

Open Studio

1 wejście - dla naszych kursantów

30

4 wejścia

90

ALL NO LIMIT

490