Adres:
ul. Cieszyńskiego 36/62
Gdańsk Chełm

nr konta;

Born to Pole Izabela Reszczyńska

M Bank 13114020040000390277577410

Telefon:
798 643 333
Czynne wg harmonogramu zajęć.

Partnerzy:

Fabryka Siły